Doz Mükemmelliği Programı

11Türkiye’de bir ilk “Doz Mükemmelliği Programı”

Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki görüntüleme merkezleri kamu ve özel sektör alanında bir ilke imza attı. Bilgisayarlı tomografi çekimleri hastalar için en güvenli hale getirilmek için Anadolu Kuzey KHB kapsamında Doz Mükemmelliği Seferberliği başlatıldı ve İstanbul’daki başlıca eğitim hastaneleri Doz Mükemmelliği Tesisi statüsüne yükseltildi. Belirtilen merkezlerin tamamı Türkiye’de bir ilk olan son sistem teknolojilerle donatıldı ve Avrupa Radyoloji Birliği EuroSafe Görüntüleme Eylem Çağrısı uyarınca en katı standartlara uyumlu hale getirildi.

BT ve Radyasyon Dozu

BT, vücudun iç yapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmada X-ışınlarından faydalanan tanısal bir görüntüleme tekniğidir. Tanılama için ihtiyaç duyulan detaylı görüntülerin elde edilmesinde yine de belirli miktarda radyasyon verilmesi gereklidir. Bu nedenle, hastalara uygulanacak çekim protokollerinin tümü, BT hizmetlerindeki hizmet sağlayıcısı AFFIDEA ile işbirliği çerçevesinde, seçkin bir uzman grubu tarafından Avrupa çapında özel olarak tanımlandı ve General Electric Healthcare (GEHC) tarafından geliştirilen ve AFFIDEA tarafından, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bedelsiz olarak tahsis edilen çok yeni bir teknoloji (DOSEWATCH) ile güvence altına alındı.

Doz Mükemmelliği Seferberliği

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Barış ÇAVLI, Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinin hasta güvenliğine büyük önem verdiğini ve konu radyasyon dozu olduğunda Birliğin ALARA prensibini (Makul Şekilde Erişilebilecek En Düşük) uyguladığını söyledi. ÇAVLI’ya göre bu prensip katı standartlara uygun şekilde düzenli bakım kontrolleri ve iyileştirmeleri yapılan birinci sınıf tıbbi cihazları kullanarak; cihazları uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sıkı kalite kontrollere tabi tutarak; hastaların aldığı dozları izleyerek ve doz ayarlarını yapmaya yönelik kapsamlı teknolojileri kullanarak; hizmet sağlayıcıların personelini, hastalara, görüntü kalitesinden ödün vermeksizin en düşük dozda radyasyon vermenin nasıl mümkün olacağı ve BT cihazlarının bu yönde nasıl kullanılacağı konusunda eğiterek mümkün oluyor. Tüm bu maddeler ise Birlik genelinde yürütülen kapsamlı Doz Mükemmelliği Seferberliğinin temel taşlarını oluşturuyor.1

Dosewatch Teknolojisi

Affidea’da güvenlik konusunda yapılan en büyük atılım, yüksek dozlu incelemeler için otomatik alarm ve gerekçelendirme sisteminin faaliyete geçmiş olması. Bu sistem, Anadolu Kuzey KHB’ne bağlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ve Avrupa’daki belli başlı merkezlerde uygulanan doz seviyelerini kaydediyor ve hastalara verilen doz, ortalamaların iki katına çıktığında otomatik alarm sistemini devreye sokuyor. Bu sistemde her hasta için verilen dozların ve tüm ayrıntıları, geriye dönük olarak, uluslararası medikal fizik uzmanlarınca inceleniyor ve gerekli düzeltmeler yapılıyor. Tüm veriler ayrıntılı ayrıntılı raporlar haline getiriliyor ve Avrupa çapında karşılaştırmalara tabi tutuluyor. Böylelikle İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı merkezlerdeki incelemelerin standartlara uyum gösterip göstermediği, standartlardan sapma olup olmadığı ve sapmaların sıklık ve nedenleri anlık tespit ediliyor.