Obezite tedavisinde Metabolik cerrahi

4Central Hospital Medikal Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Rafet Yiğitbaşı obezite tedavisinde metabolik cerrahi yöntemini anlatıyor

Obeziteye bağlı hastalıkların eşlik ettiği kişilerde etkili kilo kaybını sağlayan çeşitli cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar yüksek kilo verdirme başarısına sahip olduğu için, sağlık otoriteleri obezitenin en etkin tedavisinin cerrahi olduğunu kabul etmiştir

‘Vücut kitle indeksi ne kadar olmalıdır?’

“Vücutta aşırı yağ dokusu depo edilmesi durumuna obezite denmektedir. Vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesap edilen ‘Vücut Kitle İndeksi’ (VKİ) ölçüt alındığında, 25 – 30 değerleri arası ‘fazla kilolu’,  30 değerinin üstü ise ‘obezite’ olarak kabul edilmektedir. Başka yöntemlerle kilo vermeyi başaramayan veya kilo verse de tekrar alan, Vücut Kitle İndeksi 40 kg/m2’nin üzerinde olan kişiler ‘Morbid Obez’ olarak adlandırılır. Bu gruptaki kişiler obezite kaynaklı çeşitli hastalıklara sahip veya adaydırlar. Obezite modern ülkelerde daha fazla olmakla birlikte tüm ülkelerde son yıllarda görülme sıklığı hızla artan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ABD’de insanların % 60 – 65’i fazla kilolu, her 4 kişiden biri ise obez grubuna girmektedir. Ülkemizdeki oranlar da bu değerlere yakındır.”

‘Obezite birçok hastalığa zemin hazırlıyor’

“Obezite, kanser dâhil birçok hastalığa zemin hazırlamakta veya eşlik etmektedir. Hastalarda birçok organ ve sistemi tehdit eden, diyabet (Tip 2) – hipertansiyon –  kan yağları yüksekliği ile karakterize olan en önemli sağlık sorunlarından biri de ‘Metabolik Sendrom’dur. Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda etkili kilo vermenin yanında, gerek Tip 2 diyabet hastalığında gerek hipertansiyonda, literatür verilerine göre % 80 – 90’lara varan oranlarda düzelmeler olduğu gözlenmiş ve bildirilmiştir.”

6‘Diyabet, cerrahi müdahale ile önlenebiliyor’

“ABD’de uzun yıllardır en çok uygulanan ‘Gastrik Bypass’ operasyonlarında diyabetin düzelme oranının en yüksek olduğu bildirilmekle birlikte, son yıllarda giderek daha çok uygulanmaya başlanan ‘Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi)’ operasyonlarında da benzer sonuçların alındığı kabul edilmektedir.”

‘Metabolik cerrahi uygulaması giderek artıyor’

“Tip 2 diyabetin düzeltilmesini hedefleyen Bariatrik cerrahi operasyonları artık ‘Metabolik Cerrahi’ diye anılmaktadır. Bariatrik cerrahinin bu metabolik kazanımı düşünülerek, Vücut Kitle İndeksi 35 – 40 arasında olmakla birlikte Tip 2 diyabet hastası olan kişilerde de, Bariatrik cerrahinin önerilmesi konusunda bilim çevreleri fikir birliğine varmıştır. Buna paralel olarak da dünyada giderek daha çok sayıda Metabolik Cerrahi uygulanmaktadır.”