İlaç endüstrisi, sanayi dönüşümünde kilit rol oynuyor

aİlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da ‘İlaçta Ar-Ge Teşvikleri’ toplantısında sektörün gelişimi için Ar-Ge’nin önemine dikkat çekildi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nezih Barut, ilaç sektörünün ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan sanayi dönüşümüne destek veren sektörlerin başında geldiğine vurgu yaptı. Gerekli koşullar oluştuğu takdirde, Türkiye’nin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için önünde bir engel olmadığının altını çizen Barut; “Devletimizin de desteğiyle, Ar-Ge yetkinliğimizi artırarak özellikle biyoteknoloji alanında daha yüksek katma değerli ürünler üreterek bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.” dedi. Sektörün gelişimi için Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Barut, 2010 yılında Türkiye ilaç endüstrisinde 4 olan Ar-Ge merkezi sayısının 2016 itibarıyla 15’e yükseldiğini belirtti.i

Biyoteknoloji, dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak

 Türkiye ilaç sektörünün, ileri teknolojiye dayanan bir endüstri olduğunu belirten Barut; “Endüstri olarak bilimi, teknolojiyi, yenilikleri yakından takip etmek, kazandığımızı tekrar endüstriye yatırmak zorundayız. Bu nedenle şirketlerimizin desteklenmesi, iç pazarda bazı avantajlar sunulması, esneklikler kazandırılması son derece önemli. Ar-Ge ve yatırım teşviklerimizi kurgularken mutlaka dünyada bu alanda yarıştığımız rakiplerimizin neler yaptığını da incelememiz gerekiyor. Bu alanda fark oluşturan ülkelerde, ilaç sektörüne sadece vergisel teşvik değil, doğrudan maddi katkı olarak teşvik verildiğini görüyoruz. Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi sadece hastaların bu ilaçlara erişimini artırmayacak, aynı zamanda dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine de kayda değer bir katkı sağlayacak. Kamu, biz sanayicileri, biyoteknoloji alanında yerli üretim yapmamız için daha fazla desteklemeli.” dedi.

#İlaç #İlaçEndüstrisi #sanayidönüşümü #kilitroloynuyor #kilitrol #Endüstri