Deloitte, ‘2015 Küresel Sağlık Hizmetleri’ ve ‘Yaşam Bilimleri Görünümü’ raporlarını yayınladı

p36İstanbul denetim, vergi, kurumsal finansman, kurumsal risk ve yönetim danışmanlığı hizmetlerinde Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Deloitte, ‘2015 Küresel Sağlık Hizmet Sektörü Görünümü’ ve ‘2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü’ raporlarını yayınladı.

Sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri sektörlerini etkileyen küresel gelişmelere yer verilen raporlara göre, bu alandaki şirketlerin gelirlerini artırabilmeleri için ciddi dönüşüm yoluna gitmeleri gerekiyor. Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri Güler Hülya Yılmaz raporlarla ilgili olarak şunları söyledi: “İletişim ve teknolojinin ilerlemesi ve ekonomik gelişmeler sonucu giderek daha fazla bilinçlenen ve talepleri artan hastaların yerini artık ‘ilaç ve sağlık hizmet tüketicileri’ alacak. Hem nicelik hem de nitelik olarak artan bu talepleri karşılamak isteyen devletler ise bir yandan kısıtlı gelir kaynakları dolayısıyla maliyet düşürme, bir yandan da bilinçli tüketicilerin talepleri nedeniyle kaliteyi yükseltme baskısı altında bulunacaklar. Dijital ilaç, mobil sağlık hizmetleri, kişiye özel ilaç ve tedavi uygulamalarının tüm dünyada giderek yaygınlaştığı bu dönemde sağlık sektörünün geleceği, artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürün-hizmet üretebilme ve bunları etkin bir biçimde sunabilme kapasitesine bağlı. Düşük maliyet ve yüksek kalite baskısı altında, gerek ilaç üretip satan gerekse sağlık hizmetleri veren işletmeler için AR-GE faaliyetleri yürütmek ve bu alanda hem yaratıcı hem de etkin işbirliği modelleri oluşturmak kaçınılmaz olacak.”

Sağlık ve hizmet sektörü giderek artan beklentileri karşılamalı

‘2015 Küresel Sağlık Hizmet Sektörü Görünümü’ raporuna göre global ekonomi uzun süreli bir resesyondan çıkarken, artan ve yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların yaygınlaşması, gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme ve gelir seviyelerinin artması, altyapısal iyileştirmeler ve tedaviye yönelik teknolojik gelişmelerin etkisi ile sağlık harcamalarının 2014-2018 arasında yılda ortalama %5,2 oranında büyüyerek 9,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Yaşam Bilimleri sektörü için de transformasyon şart

2015’te yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, tedavi yöntemlerinde ve teknolojideki gelişmeler yaşam bilimleri sektöründe büyümeyi tetikleyecek faktörler arasında yer alıyor. 2014- 2018 arasında ilaç satışlarının yılda ortalama %6,9 büyümesi, bu büyümeden de en çok payı onkoloji, kalp ve damar ilaçlarının alması bekleniyor.