Daha fazla destek kadınların işe dönüş süreçlerini kolaylaştırıyor

Pfizer’in desteğiyle hazırlanmış ve 10 Avrupa ülkesini (Belçika, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya ve Hollanda) kapsayan bu raporda, her ne kadar meme kanserini yenenlerin oranı artmış olsa da, işe dönüş oranlarının ülkeler arasında ciddi farklılıklar sergilediği belirlendi. Doktorlar, işveren ve hükümetlerden daha fazla destek alınması, bu kadınların işe dönüş süreçlerini kolaylaştırabilir.

Hızla Daha Normal Bir Hayata:

Meme Kanseri Hastaları ve Hastalığı Yenenler İle İlgili AB İşgücü Raporu

The Road to a Better Normal:

Breast Cancer Patients and Survivors in the EU Workforce Report), Avrupa’da çalışma yaşında olup sayıları giderek artan meme kanserli kadın hastaların ve bu hastalığı yenen kadınların işe dönerken karşılaştıkları zorlukları inceleyen Pfizer destekli rapor, The Economist dergisi Haber Alma Birimi (The Economist Intelligence Unit) tarafından bugün yayımlandı. Söz konusu rapor, sağlık mesleği mensupları, işverenler ve hükümetlerin, meme kanserli kadın hastaların ve bu hastalığı yenen kadınların iş hayatına geri dönmek için ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlamak için ele almaları gereken temel sorunları ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde kaydedilen ilerleme sayesinde, erken evre meme kanserli daha fazla sayıda kadın tedavi edilirken, metastatik meme kanserli olanlar, yani hastalığın en ileri evresindeki kadınlar da daha uzun yaşıyor. Bu kadınların çoğu çalışabilir yaşlarda ve tedavi sonrasında işgücüne katılmak istiyor. Ancak, The Economist dergisi Haber Alma Birimi raporunda, birçok meme kanserli kadın hasta ve bu hastalığı yenen kadının her ne kadar kendileri istiyor olsalar da işe sağlıklı bir şekilde geri dönemedikleri tespit edildi. İşe geri dönmeme nedenleri farklılık göstermekle birlikte bunlar genelde kanser tedavisinin fiziksel sonuçlarıyla baş etme zorunluluğu ve işveren veya çalışma arkadaşlarının yeterince destek vermemesi gibi medikal olmayan durumları kapsıyor. Dünya genelinde en yüksek kaba meme kanseri insidansına sahip 10 ülkeden dokuzunun Avrupa Birliği ülkeleri olduğu görülmektedir. Türkiye’de cinsiyete göre yaşa standardize edilmiş meme kanseri hızı, erkeklerde 100 bin kişide 0,8, kadınlarda 100 bin kişide 43’dür. Ülkemizde, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup her 4 kadın kanserinden biridir. Bir yıl içinde toplam 16.646 kadına meme kanseri teşhisi konmuştur. Meme kanserinin sadece %11,1’u uzak ileri evre kanser vakalarından oluşmaktadır.

Pfizer Onkoloji İş Birimi Medikal Lideri Egemen Özbilgili:

“Avrupa genelinde giderek daha fazla sayıda kadın meme kanserini yenerken, bu kadınların çoğu, onlar için normal hayata dönüşü temsil ettiği için işe geri dönmek istiyor,” dedi ve şunları ekledi: “Bu kadınlar işleri sayesinde büyük bir özgüven ve kimlik duygusu elde ettikleri için bunu yapamamaları yalıtılmışlık duygusuna neden olabiliyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Bu raporun gösterdiği gibi, çalışabilmek bu kadınların çoğunun hayatının merkezinde yer alıyor,” açıklamasında bulunarak şunları ekledi: “Pfizer, meme kanseri alanında yalnızca bilimsel araştırmanın ön cephesinde yer almaktan dolayı gurur duymakla kalmıyor, aynı zamanda işgücüne yeniden katılırken kadınları desteklemek için birçok paydaşın nasıl bir araya gelebileceğini araştıran bu çabayı da destekliyor.”

Normalleşmeye Doğru: AB’de İşgücündeki Meme Kanseri Hastaları ve Bu Hastalığı Yenenler Raporu Hakkında

Bu özet metnin bulguları kapsamlı bir masa başı araştırmaya ve bir dizi sağlık mesleği mensubuyla gerçekleştirilen görüşmelere dayanıyor. Araştırmanın bir parçası olarak, EIU Healthcare – The Economist Dergisi Haber Alma Birimi ilgili konuya odaklı ve sistematik incelemeler yürüttü. Rapor, bu alandaki uzmanlardan oluşan uluslararası bir danışma kurulunun rehberliğinden de yararlandı. Çalışma yaşında olup işlerine geri dönmek isteyen, giderek artan sayıdaki meme kanserli kadınlar ve bu hastalığı yenen kadınların önündeki engeller ve temel paydaşların onlara nasıl yardımcı olabileceği incelendi. Rapora dahil olan 10 ülke: Belçika, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya ve Hollanda.

#kanser, #kadinlar, #Avrupa