Bayer Ankara’da “İnovasyon” Konferansı Düzenledi


Küresel sağlık ürünleri, beslenme ve ileri teknoloji ürünleri şirketi Bayer, Türkiye’deki faaliyetlerinin 60. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’da bir konferans düzenledi. AB İnovasyon Politikası Yönetimi Üçlü Yüksek Düzey Grubu Genel Sekreteri Prof.Dr. Stefan Schepers’ın konuk konuşmacı olarak yer aldığı konferansın konusu “İnovasyon ve İş Dünyası-Hükümet Etkileşimi ile Rekabetçilik” idi.

Bakanlık bürokratları, akademisyenler ve iş dünyası profesyonellerinin hazır bulunduğu konferansta Prof.Dr. Stefan Schepers, iş dünyası ve hükümetlerin karşı karşıya kaldığı, kamusal değerler, sosyal kabul, politika ve düzenlemeler gibi gözle görünmeyen varlıklarını dahil eden ortak bir strateji geliştirmeleri konusundaki artan baskıya vurgu yaptı.  Shepers konuyla ilgili olarak, “Etkili bir inovasyon politikasının radikal değişimlere ya da gideren artan gelişimlere ve bunların pazara girişine olanak tanıyan koşullar oluşturmalı; ürünlere ve hizmetlere, yönetime ve idareye, ve tüm seviyede eğitime odaklanmalı ve öngörü ile gelecekteki güçlüklerle (kaynak kıtlığı, iklim değişikliği vs) stratejik bir şekilde başetmeli” dedi.

Prof. Stefan Schepers Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çözümü “inovasyon ekosistemi” oluşturmak olarak tanımladı: “Gelecekteki zorluklarla mücadele edebilmek için Türkiye’nin dijital güdümlü ekonomide inovasyon için kendi ‘ekosistem‘ini oluşturması gerekiyor. Bu inovasyon ekosistemi iş dünyası, sivil toplum, hükümetler ve eğitim kurumları arasında açık ve şeffaf etkileşimli bir sisteme dayanmalı. Yüksek düzeyde refah sağlama kapasitesi, sürdürülebilir rekabetçiliğe ve tüm paydaşların kalıcı inovasyon yapabilme kapasitesine bağlıdır.”

“Bilim eğitimi Türkiye’nin geleceğinin anahtarı”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bayer Türk CEO’su Dr. Axel Hamann Türkiye’nin gelecekteki gelişimi için bilim eğitiminin önemine vurgu yaptı. “Bu, Bayer’in Türkiye’deki sosyal projelerde neden bilim ve eğitime odaklandığını gösteriyor. 60. yılımız vesilesiyle iki özel toplumsal proje planladık. Birincisi, TOG ile gerçekleştirdiğimiz ve hâlihazırda başarıyla devam eden Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin bir uzantısı olarak tasarlanan ‘Bilim Tohumları Ekibi’. İkinci özel projemiz ise ‘Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’. Her iki projemizi de 2014 yılının “2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı” olması sebebiyle Türkiye ve Almanya devletlerinin desteğiyle hayata geçireceğiz.”

Bayer ve TOG, Türkiye’nin dört bir köşesine bilim tohumları ekecek

Hamann, projelerin Türk hükümeti tarafından desteklendiğinin altını çizdi: “Toplum Gönüllüleri Vakfı  işbirliğiyle yürütülen Bayer
Genç Bilim Elçileri projesinin halihazırdaki etkinliklerine ek olarak tasarlanan Bilim Tohumları Ekibi projesi ile kırsal yerleşimlerde yaşayan çocukların bilim okuryazarlığının arttırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici verisyonu olarak tasarlanan bir araç, Türkiye’nin dört bir köşesinde, altmışın üzerindeki yerleşimi ziyaret edecek. 7 ile 11 yaş arasındaki çocukları hedefleyen proje; Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra Alman Büyükelçiliği ve Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından desteklenecek.”

“Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması; Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bankanlığı,  Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Alman Büyükelçiliği’nin desteğiyle hayata geçirilecek. Gençlerin fen, matematik ve mühendislik konularına ilgisini yükseltmek amacıyla düzenlenen yarışma kapsamında, lise öğrencilerinden belirlenen başlıklarla ilgili projeler geliştirmeleri istenecek. Projeleri finale kalan öğrenciler, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın desteğiyle organize edilecek bilim gezisi kapsamında Almanya’ya gönderilecek.”