Akıllı ilaç teknolojisine 4.3 Milyon TL yatırım

9Erken aşama yerli akıllı ilaç teknolojisine 4.3 Milyon TL yatırım

ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi’nin 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı (TTHP) başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda girişimci fikre erken aşama teknoloji yatırımının kapısını aralayan ŞEHİR TTO, bu kez de hedefli kanser ilaçları ve ilaç taşıyıcı yöntemleri üzerine araştırma ve geliştirme yapan RS Araştırma İlaç A.Ş.’ye (RS Research) destek verdi. ŞEHİR TTO yönetiminde teknolojinin ticarileştirilmesi amacıyla uygulanan Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı sonrasında yatırımcılarla bir araya gelen RS Research, Türkiye’de erken aşama teknolojilere yatırım yapan ACT Erken Aşama Teknoloji Fonu’ndan 4.3 Milyon TL yatırım almayı başardı. RS Research aldığı yatırımı, patentli ‘ilaç taşıyıcı’ teknolojisinin uygulanacağı çeşitli kanser ilacı moleküllerinin geliştirilmesi ve insan üzerinde klinik deneylerinin yapılması için kullanmayı planlıyor.

Patentli ilaç teknolojisi yan etkileri azaltacak yeni bir çözüm getiriyor

RS Research firmasının patentli ilaç taşıyıcı teknolojisi ile geliştirilecek kanser ilaçları, bir defada çok daha fazla miktarda ve birden fazla farklı ilacı tümörlü hücrelere iletebiliyor. Böylece hem ilacın kanserle savaşta etkinliği artıyor hem de hastalardaki saç dökülmesi, yorgunluk, diğer organlardaki olumsuzluklar gibi yan etkiler minimuma iniyor. Yan etkilerin azalması ve tedavi süresinin kısalması kanserli hastaların hayat kalitesini yükseltiyor.

Kanser vaka sayısının 2030 yılına kadar %70 artması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 14 milyon yeni hasta ve 8 milyonu aşan ölüm vakası ile kanser, tüm dünyada en başta gelen ölüm nedenlerinden biri. Uzmanlar, 2030 yılına kadar geçen süre içinde yıllık yeni kanser vaka sayısının %70 artmasını beklediklerini belirtiyorlar. Hali hazırda birçok değişik yöntemle kanser tedavisi yapılıyor. Ancak kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar kanserli hücreler dışında sağlam hücrelere de zarar veriyor ve kanser tedavisi gören hastalar tedavi süresince çeşitli yan etki ve rahatsızlıklar yaşayarak hayat kaliteleri düşüyor.

#ŞEHİRTeknolojiTransferOfisi #akıllıilaçteknolojisi #Patentliilaçteknolojisi #RSResearch #ACTErkenAşamaTeknolojiFonu