AİFD’den, Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajı

6AİFD: “Türkiye’de ilaç yerel patent sayısı rekabette dünyanın gerisinde.”

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından ilan edilen ve 2000 yılından bu yana her yıl 26 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet günü ve Patent Haftası ile kamuoyunda fikri mülkiyet bilinci oluşturmak ve fikri mülkiyetin önemini vurgulamak amaçlanıyor.

Bu kapsamda bir açıklama yayınlayan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Türkiye’de patent ve veri koruması ile ilgili kanun ve hukuki düzenlemelerin genel anlamda Avrupa’daki mevcut kanun ve düzenlemeler ile benzer seviyelerde olmalarına rağmen,  uygulamaların mevcut hali ile Ar-Ge yatırımlarını çekmek ve yerli patent oranını artırmak için tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası ile ilgili yayınladığı mesaj şu şekilde:

“İnovasyon yani yenilikçilik, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için önemli fırsatlarından biridir. Türkiye ilaç sektörünün sürdürülebilir rekabet gücüne sahip küresel bir oyuncu olabilmesi için, yenilikçiliğin desteklendiği, istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlandığı bir iş ve yatırım ortamının varlığı mutlak  bir gerekliliktir. Doğru ve uzun soluklu politikalar uygulandığı takdirde, sağlam ekonomik altyapısıyla, değerli bilim adamları, nitelikli ve vasıflı işgücü ve de demografik özellikleriyle Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda küresel ilaç sektöründe kilit oyunculardan biri haline gelmesi mümkündür. Ülkemiz, yüksek bir üretim kapasitesine, güçlü bir altyapıya ve nitelikli insan kaynaklarına sahip ve IMS Küresel İlaç Kullanımı – 2020’ye Bakış Raporu’na göre dünyanın 18. büyük ilaç pazarıdır. Yine de, bu güçlü potansiyeline rağmen Türkiye ilaç sektörü maalesef henüz dünya ile rekabet edebilen bir konumda değildir. Türk Patent Enstitüsü verilerine göre eczacılık ürünleri, tıbbi kimyasallar ve botanik ürünler sınıflandırması altında 2008 yılı itibariyle dünyada toplam 1193 patent alınmıştır. Bu patentlerden yalnızca 67’si yerel patenttir ve toplam patent sayısının yalnızca %5,6’sına denk gelmektedir.