Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kimya ve Sağlık Ürünleri Çağrısı için başvurular başladı

Kimya sanayisine yatırım çağrısı

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, “Sağlık ve Kimya Ürünleri” için başvuru çağrısı yapıldı. Çağrıya 13 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu (KSP) koordinasyonunda düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı” bilgilendirme semineri, KSP Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten’in katılımlarıyla 17 Ağustos 2021 tarihinde dijital olarak gerçekleştirildi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ile ilgili ürünler, 27 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak öncelikli ürün listesine alınmıştı. İKMİB’in dış ticaret açığının ve hammadde bağımlılığının azaltılmasına, yüksek katma değerli üretimin ve ihracatın artmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporundaki yerli yatırıma uygun olduğu belirlenen 103 ürünün 98’ine de söz konusu listede yer verildi. Program, teşvik ve destekler hakkında sektörü bilgilendirmek üzere düzenlenen webinarda kimya, petrokimya ve sağlık sektöründe belirlenen toplam 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji için yatırım başvurusu yapmak isteyen firmaların hangi teşviklerden nasıl yararlanacağı konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı.

Başvurular 13 Eylül’e kadar devam edecek
Program kapsamında, milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya ve petrokimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak. Ayrıca, çağrı çerçevesinde önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek olan ilaç sektörü ile tıbbi cihaz sektöründen seçili ürünlerin yerli üretimi de desteklenecek. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı’na 13 Eylül 2021 tarihine kadar www.hamle.gov.tr üzerinden başvuru yapılabilecek.

Adil Pelister: “Dünyanın ilk on ekonomisinden sekizi dünyada en çok kimyasal ürün üretip satan ülkeler”
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kimya ve Sağlık Ürünleri Çağrısı Bilgilendirme webinarının açılışında konuşan Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İtalya, Brezilya ve Güney Kore şeklinde sıralanan dünyanın ilk on ekonomisinin İtalya ve İngiltere dışında sekizinin aynı zamanda dünyanın en çok kimyasal ürün üretip satabilen ülkeleri olarak da sıralandığını vurguladı. 10 ülkenin 2020 yılı itibariyle 55 trilyon dolardan fazla değer ürettiklerini belirten Pelister, “Bu ülkelerin dış ticaret dengelerinin pozitif hale gelmesinde ve ekonomilerinde net artı değer oluşturulmasında kimya sektörünün çok ciddi bir öneme haiz olduğunu gözlemliyoruz. Kimya sektörü yalnızca kendi sektörel nihai mamullerini üretip satmasından başka uzay teknolojilerinden başlayarak, savunma sanayinden ulaşım ve haberleşmeye, tekstil ve gıda sektörlerine, otomotiv endüstrisinden bilişim teknolojilerine kadar diğer sektörlerin tedarikçisi haline geldi. Bununla birlikte, sağlık endüstrisi, plastik endüstrisi, kozmetik, boya ve temizlik endüstrileri ile biyo kimya endüstrileri ve bunların alt türevleri kimya sektörünün kapsadığı 16 alt sektörü oluşturuyor. Eminim ki, kısa bir gelecekte ‘Yeni Düzen’ içerisinde daha başka alt türev sektörlere daha sahip olacaktır. Dijitalleşen dünya ve bununla birlikte dönüşen ekonomik ve ekolojik hayat kimya sektörünün önemini katbekat artıracaktır. Enerji alanındaki heyecan veren yeni teknolojilerin gelişimi kimya sektörünün yeni alanlarını, yeni füzyon teknolojileri ise fiziksel kimyanın geleceğini şekillendirecektir. Ekolojik gelişmeler, virüsler, salgınlar ise biyo kimya, ilaç ve medikal alanında yepyeni gelişmeler doğuracaktır” dedi.

Pelister: “Dünya ekonomisi kimya sektörünün omuzlarında yükselmeye devam edecek”
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü kuruluşları raporlarına göre, kimya sektörünün 1970’lerde dünya ticaret hacmi içerisindeki yerinin yüzde 7-8’lerden bugün yüzde 15’lere eriştiğine dikkat çeken Pelister, “Kısacası dünya ekonomisi kimya sektörünün omuzlarında yükselmeye devam edecek. Bu sebeple kimya sektörü stratejik bir sektördür diyoruz. Dünyanın en büyük ekonomilerini incelediğimizde kimya sektöründeki gelişmelerin ancak sektörel bilimsel ve Ar-Ge gelişmeleri ışığında ekonomik alana yansıdığını görüyoruz. Son 50 sene zarfındaki bu teknolojik bilimsel gelişmeler büyük ekonomileri de ortaya çıkardı. Bu noktadan hareketle İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi projemizi başlattık ve sonuca doğru emin adımlarla yaklaşıyoruz. Amacımız kimya sektörümüzü teknolojik ve bilimsel açıdan geliştirerek bu gelişmeleri de ticari alana transfer edebilmek. Kimya Teknoloji Merkezi örneğimizin ulusal bir strateji haline getirilerek Ulusal Kimya Ajansı kurulması ve devletimiz nezdinde en üst noktada temsiliyeti ve desteklenmesiyle, bizim de ülke olarak bir üst lige çıkacağımıza inancımızı yinelemek isterim” değerlendirmesini yaptı.

İKMİB raporundan 98 ürün öncelikli ürün listesinde
İKMİB olarak yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu Kasım 2020’de Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporunu yayımladıklarını hatırlatan Pelister, “İthalat değeri 50 milyon doların üzerinde yer alan 157 adet sektörel ithal ürünü listeleyerek ülkemizde üretilebilmesi için bir bakış açısı oluşturmaya çalıştık. Bu ürünlerin ülkemizde üretiliyor olması kimya sektörümüz açısından dışa bağımlılık oranını da büyük ölçüde azaltacaktır. Raporumuzun hazırlanmasında Kimya Sektör Platformu paydaşlarımızın da katkıları büyük oldu. Raporumuzda yer alan ve ülkemizde üretilmesi uygun olan 103 ürünün 98’inin hamle programına alınmış olması bizim açımızdan gurur verici. Bu noktaya ulaşmada desteği büyük olan başta Sayın Mustafa Varank Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımız olmak üzere bakanlık bürokratlarımıza ve emek sahibi herkese kimya sektörümüz adına şükranlarımızı arz ediyorum.”
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise webinarda yaptığı konuşmada, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesi planlanan 919 ürün ve 300’den fazla teknoloji alanını içeren ürün listemizi bu yıl Şubat ayında yayınlamıştık. İKMİB desteği ile tanıtım ve bilgilendirme toplantımızın ilkini yine bu platformlardan gerçekleştirmiştik. 2021 yılında 3’üncü çağrımızı sağlık ve kimya ürünlerine ilişkin açmış olduk. 2023 Sanayi Ve Teknoloji Stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri Milli Teknoloji Hamlesi idealimiz. Bu ideal kapsamında Sayın Bakanımızın öncülüğünde yürütülen pek çok çalışma bulunuyor. Bu çalışmalardan biri de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız. Bildiğiniz gibi çağrımızın ön başvurularına ilişkin süreç inşallah 13 Eylül 2021 tarihinde tamamlanacak. Yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan programımız kapsamında Bakanlığımız tarafından sağlanan destek ve teşviklerin Ar-Ge’den yatırıma uçtan uca bir anlayışla ve tek pencere sistemi üzerinden verilmesi hedefleniyor. Sağlık ve kimya ürünleri çağrımız kapsamında 421 ürün ve 16 başlık altında 80 yenilikçi teknoloji alanının desteklenmesini hedefliyoruz. Bu çağrımız bugüne kadar yaptığımız çağrılar arasında ürün çeşitliliği ve teknoloji alanı çeşitliliği açısından da en yüksek sayıya sahip olan çağrımız. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ülkemizin geleceği ve milli teknoloji hamlemiz için çok önemli bir yapı taşı özelliği taşımakta. Bu programa olan inancımız doğrultusunda harekete geçen ya da geçmeyi planlayan tüm sanayicilerimizin sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten tarafından program içeriğine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirildi.

Applications started for the Technology Focused Industry Move Program for the Call for Chemistry and Healthcare Products

Investment call for the chemical industry

A call for applications was made for “Health and Chemical Products” within the scope of the Technology Focused Industry Move Program, which aims to manufacture products of strategic importance for Turkey with domestic and national means. Applications can be made until September 13, 2021.

Information seminar on the “Technology Focused Industry Move Program Health and Chemical Products Call” organized by the Ministry of Industry and Technology of Republic of Turkey under the coordination of the Chemical Sector Platform (KSP), was held digitally on August 17, 2021 with the participation of Adil Pelister, KSP President and Chairman of the Board of Directors of Istanbul Chemicals and Products Exporters’ Association (IKMIB), Prof. Dr. İlker Murat Ar, General Manager, Technology Strategic Research and Efficiency, the Ministry of Industry and Technology, Republic of Turkey, and Hakan Erten, Head of Program Management Department, General Directorate of Strategic Research and Efficiency, Ministry of Industry and Technology, Republic of Turkey.
Within the scope of the Technology Focused Industry Move Program, products related to chemistry, pharmaceuticals and medical devices were published in the Official Gazette on February 27, 2021 and included in the priority product list. 98 of the 103 products determined to be suitable for domestic investment in the Turkish Chemical Industry Investment Priority Products Report prepared by IKMIB to reduce foreign trade deficit and raw material dependency, and to increase high value-added production and exports were included in the list. In the webinar, which was organized to inform the sector about the program, incentives and supports, detailed information was shared about which incentives the companies wishing to apply for investment will benefit from for a total of 421 products and 80 innovative technologies determined in the chemical, petrochemical and health sectors.

Applications will continue until September 13
Within the scope of the program, support will be provided for the development of chemical and petrochemical sector products, which have high potential in the development of the national industry. In addition, within the framework of the call, domestic production of selected products from the pharmaceutical industry and the medical device industry, which has the opportunity to export with a significant amount and variety of production and which has high added value, will be supported. Applications can be made to the Call for Health and Chemical Products on www.hamle.gov.tr until September 13, 2021.

Adil Pelister: “Eight of the world’s top ten economies are the countries that produce and sell the most chemical products in the world”
Adil Pelister, Chairman of the Chemistry Sector Platform (KSP) and Chairman of the Board of IKMIB, who spoke at the opening of the Technology Focused Industry Move Program Call for Chemistry and Health Products Information webinar, emphasized that eight of the world’s top ten economies, which are listed as the USA, China, Japan, Germany, England, France, India, Italy, Brazil and South Korea, are also listed as the countries that can produce and sell the most chemical products in the world, apart from Italy and the UK. Stating that 10 countries have produced more than $55 trillion in value by 2020, Pelister said, “We see that the chemical industry has a very important role in making the foreign trade balances of these countries positive and creating net surplus value in their economies. The chemical industry has not only produced and sold its own sectoral final products, but has also become the supplier of other sectors, starting from space technologies, from the defense industry to transportation and communication, from the textile and food industries, from the automotive industry to information technologies. However, the health industry, the plastics industry, the cosmetics, paint and cleaning industries, and the biochemical industries and their sub-derivatives make up the 16 sub-sectors covered by the chemical industry. I am sure that in the near future there will be more sub-derivative sectors within the ‘New Deal’. The digitalized world and the transforming economic and ecological life will increase the importance of the chemical industry. The development of exciting new technologies in the field of energy will shape new areas of the chemical industry, and new fusion technologies will shape the future of physical chemistry. Ecological developments, viruses and epidemics will lead to brand new developments in the field of biochemistry, drug and medicine.”

Pelister: “The world economy will continue to rise on the shoulders of the chemical industry”
Pointing out that according to the reports of the World Bank and World Trade Organization organizations, the place of the chemical industry in the world trade volume in the 1970s has reached 15 percent from 7-8 percent today, Pelister said, “In short, the world economy will continue to rise on the shoulders of the chemical industry. For this reason, we say that the chemical industry is a strategic industry. When we examine the world’s largest economies, we see that the developments in the chemical sector are reflected in the economic field only in the light of sectoral scientific and R&D developments. These technological and scientific developments in the last 50 years have also revealed large economies. From this point of view, as IKMIB, we started our Chemistry Technology Center project and we are approaching the result with confident steps. Our aim is to develop our chemical industry technologically and scientifically and to transfer these developments to the commercial field. I would like to reiterate our belief that with the establishment of the National Chemistry Agency by turning our example of the Chemistry Technology Center into a national strategy, and its representation and support at the highest level before our state, we will rise to a higher league as a country.”

98 products from the IKMIB report are on the priority product list
Reminding that as IKMIB, they published the Turkish Chemical Industry Investment Priority Products Report in November 2020 as a result of approximately 8 months of work, Pelister said, “We tried to generate a perspective so that they can be produced in our country by listing 157 sectoral imported products with an import value of more than 50 million dollars. The fact that these products are produced in our country will greatly reduce the foreign dependency ratio for our chemical industry. Our Chemistry Sector Platform stakeholders also contributed greatly to the preparation of our report. It is a source of pride for us that 98 of the 103 products included in our report that are suitable for production in our country have been included in the move program. On behalf of our chemical industry, I would like to express my gratitude to our ministry bureaucrats and everyone who has worked, especially our Minister and Deputy Ministers, Mr. Mustafa Varank, whose support in reaching this point is great.”
Prof. Dr. İlker Murat Ar, General Manager, Technology Strategic Research and Efficiency, the Ministry of Industry and Technology, Republic of Turkey, in his speech at the webinar, said, “We published our product list, which includes 919 products and more than 300 technology areas, which are planned to be supported within the scope of the Technology Focused Industry Move Program, in February this year. With the support of İKMİB, we held the first of our promotion and information meeting on these platforms. In 2021, we opened our third call for health and chemical products. One of the most important components of our 2023 Industry and Technology Strategy is our National Technology Move ideal. Within the scope of this ideal, there are many studies carried out under the leadership of our Minister. One of these studies is our Technology Focused Industry Move Program. As you know, the process for the preliminary applications of our call will hopefully be completed on September 13, 2021. Within the scope of our program, which aims to produce high value-added products with domestic and national opportunities and capabilities, it is aimed to provide the support and incentives provided by our Ministry from R&D to investment with an end-to-end understanding and through a single window system. Within the scope of our call for health and chemical products, we aim to support 421 products and 80 innovative technology areas under 16 headings. This call has the highest number among the calls we have made so far in terms of product variety and technology field diversity. The Technology Focused Industry Move Program is a very important building block for the future of our country and for our national technology move. We stand by all our industrialists who take action or plan to take action in line with our belief in this program.”
After the opening speeches, a detailed presentation on the program content was made by Hakan Erten, Head of Program Management Department, General Directorate of Strategic Research and Efficiency, Ministry of Industry and Technology, Republic of Turkey.