Merck ve Pfizer, over kanserinde birinci basamakta MSB0010718C’nin değerlendirildiği Faz III çalışma ile daha önce tedavi uygulanmamış kadınlarda progresyonsuz sağkalım süresini uzatmayı amaçlıyor . Merck ve Pfizer, daha önceden tedavi almamış lokal ileri veya metastatik evredeki (evre III ve IV) epitelyal over kanseri hastalarında, platin temelli kemoterapiye karşın MSB0010718C artı platin temelli kemoterapi kombinasyonu ve platin […]

Continue Reading