Probiyotiklerin hayatımızdaki rolü

IMG_1748Probiyotiklerin hayatımızdaki rolü nedir?

Probiyotikler, sindirim sisteminde belirli sayıda bulunan ve tüketildiğinde bireyin bağırsaklarındaki bakterilerin sayıca dengesini sağlayarak sindirim sistemi ve bağırsak sağlığını koruyan canlı mikroorganizmalar ve/veya bileşenleri tanımlanıyor. Probiyotik gıda ise içerisinde yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganizma bulunduran ve raf ömrü sonuna kadar bu canlılığı muhafaza eden bir üründür. Sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmalar, sağlıklı bir sindirim sisteminin olmazsa olmazlarıdır ve bağışıklık fonksiyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Probiyotikler, canlı bakterileri ve mayaları içerir. Günümüzde gıdaların üretiminde tüketici sağlığını destekleyici ve immün sistemi uyaran etkilere sahip mikroorganizmaların kullanımı giderek artmaktadır. Bu mikroorganizmaların önemli bir grubunu teşkil eden probiyotiklerin gastrointestinal sistem hastalıklarının engellenmesi ve tedavisinde, normal mikrofloranın oluşumunda önemli bir rol oynadığı klinik denemelerle belirlenmiştir. İnfeksiyöz ishaller dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu oluşturmaya devam etmektedir. Çocuklar, yaşlılar, immünosüpresyonlu hastalar, kronik hastalıklar nedeni ile uzun süre hastanede yatanlar, yoğun bakım hastaları ve geniş spektrumlu antibiyotik kombinasyonları uygulanan hastalar, infeksiyöz ishal gelişimi, klinik seyri ve sonuçları açısından riskli gruplardır. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise; bakteriyel, viral ve paraziter çok sayıda mikroorganizma İnfeksiyöz ishale neden olur. İnfeksiyöz ishale yönelik yeni tedavi arayışları içerisinde probiyotik (biyoterapötik) özellikte bir maya olan Saccharomyces boulardii ön plana çıkmaktadır

2Sonuç Olarak Probiyotikler;

İnsan sağlığını olumlu olarak etkileyen mikroorganizmalardır. Özellikle bağırsak florası için olumlu etkiler gösteren içinde özellikle canlı ve yararlı bakterileri içeren besinler olarak da bilinirler. Son yıllarda çok sıklıkla görülen ishal vakalarında etkili rol oynamaktadırlar. Hepimiz yaşadığımız sosyal alanlarda iş seyahati, tatil vb. girilen farklı ortamlarda bağırsak florasınının dengesini bozabilecek yeni ortama uyum durumu, yiyecekler ve sıvılar tüketmeye başlandığından oluşabilecek bir durumdur diyare. Her zaman seyahat çantasında bulundurulması gerekenler listesine eklenmesi gereklilik haline gelmiş bir takviye edici gıda olmuş olan Probiyotik, bağırsak floramızı düzenlemeye yardımcı olacaktır. Bu tarz ürünlerin eczanelerde şase ve kapsül formları yer almaktadır.

 Cenk TÜRKER

Oro İlaçları A.Ş Ticaret Direktörü