İlaç ve Ambalaj

3İlaç sektörü ambalaj sektörünün üçüncü büyük ve özelleşmiş pazarını oluşturuyor

Yeni ilaçların geliştirilmesi muazzam çaba ve büyük yatırım gerektiriyor. Öyleyse, satış hedeflerini tutturmak, marka bilinirliği yaratmak, hasta uyumunu arttırmak, sahteciliği önlemek ve hastalara kullandırmak üzere ambalajı ilginç yapmak için ürün veya ilaç için tasarlanmış ambalajın doğru olması büyük önem taşıyor. Ambalajın koruma, saklama, kullanım kolaylığı sağlama ve bilgilendirme, satış faaliyetlerini destekleme görevleri ile birlikte ürünün depolanmasını ve taşınmasını destekleme görevleri de bulunuyor. Özellikle ilaç ambalajlarında ürün bilgilendirmesi, ürünün korunması ve kopyalanamaması insan sağlığı açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Ambalajın tüm bu özellikleri göz önüne alındığında artan rekabet koşullarında ambalajın ürün satışlarını etkilediği de görülüyor. İlaç ambalajları, ambalaj sektörünün en büyük üçüncü pazarını oluşturuyor. Avrupa ambalaj sektöründe ilaç ambalajları %5 ile gıda ve içecek ambalajlarından sonra gelen en büyük pazar. Bu pazarın ambalaj sektörü için en önemli özelliği sektörünün özelleşmiş, niş pazarını oluşturması. İlaç ürünleri bilinen diğer ana tüketici ürün gruplarından birçok konuda farklılık gösteriyor. İlaç pazarı yönetmelik ve kanunlar ile düzenlenen ayrıca tüketimin büyük kısmının son tüketici tarafından değil de sağlık profesyonelleri tarafından belirlendiği bir sektör. Çünkü eczacılık ürünleri insan sağlığı açısından oldukça önemli. Ayrıca diğer endüstrilere kıyasla ekonomide gerçekleşen ani dalgalanmalara karşı nispeten izole bir sektör. Herhangi bir ekonomik kriz yaşansa bile hastalar ilaçlara ihtiyaç duymaya devam ediyor ve ilaç sektörü bu tür krizlere karşı ayakta kalabiliyor. Dünya ilaç sektörü liderlerine bakacak olursak 8 büyük ilaç üretimi yapan ülkeyi şöyle sıralayabiliriz; Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Çin ve İsviçre. Bu 8 ülke ilaç ambalajı pazarının %80’ini elinde bulunduruyor.Gelişen ambalaj teknolojilerinde yeni nesil ürünler geniş yer kaplıyor. İlaç kapama aksesuarları pazarı; çocukların açmalarını engelleyen kapama ambalajları ve çevre dostu ambalajlara olan talebin devam etmesi ve emniyet belirteçli ambalajlara ve kopyalama karşıtı donatılara olan talebin artması ile birlikte gelişmeler gösteriyor. Avrupa’da yaşlı nüfusun giderek artması yaşlı nüfusa yönelik kolay açılabilen ilaç ambalajlarının geliştirilmesini de hızlandırıyor.