İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile Bir Araya Geldi

pharma

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ilaç endüstrisinde Ar-Ge yetkinliğinin artırılarak özellikle biyoteknoloji alanında, daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi ve üretilmesi hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefe giderken, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 13 Haziran 2017 tarihinde ilki gerçekleşen “İlaç Endüstrisi-TTO Buluşması”nda ilaç sektörü temsilcileriyle İstanbul ve yakın çevresindeki üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) bir araya geldi. Toplantıya Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK yetkilileri de katıldı.

 Toplantının açılış konuşmasını yapan İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, Türk ilaç endüstrisinin hedeflediği atılımı yapabilmesi ve küresel çapta etkiye sahip olabilmesi için Ar-Ge’nin ve bu kapsamda özellikle biyoteknolojinin kilit role sahip olduğunu vurguladı. Barlas konuşmasına şöyle devam etti; “İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak ilaçta Ar-Ge konusuna büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yılsonunda, Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu kurduk. Amacımız, biyoteknoloji alanında endüstrimizin yetkinliğini ve rekabet gücünü artırmak, ülkemizde bu alanın gelişimine daha etkin katkı sağlamak. Firmalarımız da, endüstrimizi bu alanda geliştirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Uzun vadeli bakış açısıyla, yüksek maliyetli yatırımlar yapıyorlar. Tüm dünyada üniversite-sanayi işbirlikleri, Ar-Ge’nin tetikleyicisi durumunda. Endüstrimizin çalışmalarının başarısında da, bu işbirliklerinin kritik önemde olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda, İEİS olarak uzun zamandır bu alandaki işbirliklerinin güçlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz.” dedi.

Üretilen bilgi ve teknolojinin ilaç sanayisi için son derece değerli olduğunu belirten Murat Barlas; “Bilgi ve teknolojilerin aktarımı, uygulamaya dönüştürülerek somut çıktılarının alınması büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde, ticarileştirilebilir olanların firmalarla buluşturulmasında teknoloji transfer ofislerimiz kilit rol üstleniyor. Bu işbirliğiyle, endüstrimizin Ar-Ge alanında güç ve deneyim kazanacağına şüphemiz yok. Bu güç ve deneyimin, endüstrimize yapacağı katkının yanında, ekonomimize olumlu olarak yansıyacağı ve ülkemizin hedeflediği sanayi dönüşümüne önemli fayda sağlayacağı açıktır” dedi.

Bu birlikteliklerin kamu, üniversite ve endüstri olarak sektörün tüm paydaşlarının geleceği için etkili sonuçlar doğuracağına inandıklarını belirten Murat Barlas; “Etkinliğimizi gelecek dönemde diğer illeri ve TTO’ları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK yetkilileri, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden teknoloji transfer ofisleri katıldı.

#İlaçEndüstrisi #İlaç #Endüstri #İşverenlerSendikası #İşverenler #Sendika #Üniversite #TeknolojiTransferOfisleri #Teknoloji #TransferOfisleri #Transfer