GSK ‘Yeni Çalışma Modeli’ ile sektöre öncülük ediyor

3Dünyanın lider araştırmacı ilaç ve aşı firmalarından GlaxoSmithKline (GSK) bir yılı aşkın süredir hazırlıkları süren ‘Yeni Çalışma Modeli’ ile değişen dinamiklere uygun şekilde sektöre öncülük ediyor. Yeni modelde, çalışanların GSK değer ve davranışlarını ne ölçüde benimsedikleri, teknik bilgilerinin düzeyi, hastaya verilen sağlık bakımını desteklemek için sundukları hizmetin kalitesi ve GSK’nın genel iş performansı kriterleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Hekimler ve eczacılar başta olmak üzere sağlık çözümü sunduğu tüm paydaşları kapsayan bu yeni modelde verilen hizmetin kalitesi ön plana çıkıyor. Yeni Çalışma Modeli’nin ikinci aşaması 2016 yılı itibariyle başlayacak. Yeni modelde; sağlık mesleği mensuplarının tıp kongrelerinde ve toplantılarda ürünlere yönelik yaptıkları konuşmaları ve tıbbi konferanslara katılımları için yapılan bireysel ve doğrudan destekler, yerini bağımsız aracı kurumlar aracılığıyla yapılan konferans katılımı ve desteklere bırakacak. Mesleki gelişim odaklı  eğitimler hastaneler, üniversiteler ve dernekler aracılığıyla gerçekleştirilecek. GSK bu yeni çalışma modeli ile hastayı işinin merkezinde konumlandırıp, şeffaf ve güvene dayalı ilişkiler sunarken, aynı zamanda sağlık sektöründe bu konuda öncü bir rol oynuyor.