AstraZeneca Türkiye’den, İstanbul’a 10.000 ağaç

ağaç

AstraZeneca Türkiye, İstanbul’un Riva ilçesindeki Göllü Köyü Mevkii’nde 10.000 ağaçlık bir hatıra ormanı oluşturmak için harekete geçti. Bu fidanlık, gelişip orman vasfı kazandığında yılda 300 ton oksijen üretecek ve 400 tona yakın tozu süzecek. 400’ü aşkın kadrosuyla, 1999 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren AstraZeneca Türkiye’nin Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu, “Tüm insanlığın tükettiği kaynaklarla doğa üzerinde yarattığı tahribat günden güne artarken, yeni fidanların toprakla buluşmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve iklim dengesinin muhafaza edilmesi ilkeleriyle hareket eden AstraZeneca Türkiye, Riva’daki Göllü Köyü Mevkii’nde 10.000 ağaçlık bir hatıra ormanı oluşturmak için ilk adımı attı ve sahaya ekilecek ilk çam fidanlarını toprakla buluşturdu. 10.000 ağacın yer alacağı bu saha, gelişip orman vasfı kazandığında yılda 300 ton oksijen üretecek ve 400 tona yakın tozu süzecek.

Gürültü kirliliğini azaltan, yüzlerce canlıya yuva olan, toz kaynaklı kirliliği engelleyen, hava kirliliğinin %60’ını temizleyen ve erozyonu engelleyen ormanlar, tüm insanlık için hayati önem taşıyor. Havada bulunan %21 oranındaki oksijen miktarının %56’sı ormanlar tarafında üretiliyor ve bu oran kentlerde daha da düşüyor. Ortalama 7 ağaç, bir kişinin bir yılda tükettiği kadar doğal kaynağı temsil ediyor ve 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti yetişkin bir çam ağacı 1 saatte oksijene dönüştürüyor.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu, fidan dikme töreninin ardından şunları söyledi: “Yaşama değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorlarken, yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı koruyacak ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmayacak şekilde çalışmak, en önemli kurumsal ilkelerimizden biri. AstraZeneca olarak bir yandan çevre üzerinde minimum iz bırakmak için elimizden geleni yaparken, diğer yandan da kurumsal çevresel sorumluluk projelerimizle çevre üzerindeki katkılarımızı da artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla bir süredir sürdürdüğümüz çalışmaları kısa bir süre önce sonuçlandırdık. Tüm insanlığın tükettiği kaynaklarla doğa üzerinde yarattığı tahribat günden güne artarken, yeni fidanların toprakla buluşmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm kalbimle, AstraZeneca adına dikeceğimiz 10.000 fidanın doğanın mükemmel dengesine katkı sunmasını dilerim.”

Tüm faaliyetlerini çevresel sürdürülebilirliği, doğal kaynakları ve iklim dengelerini önemseyen ve koruyan bir şekilde gerçekleştirme esasına dayandıran AstraZeneca, bu çerçevede 2025 global çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini şöyle özetliyor:

  • Karbon salımı: AstraZeneca daha önce sera gazı ayak izini 2015 itibariyle %20 oranında azaltmayı hedefledi ve bunu başararak sera gazı ayak izini %21 oranında azaltarak 704.073 tona düşürdü. Şimdiki hedef ise karbon ayak izini 2015 değerleriyle aynı seviyede tutmak ve 2025 itibariyle toplam karbon yoğunluğunu %30 azaltmak.
  • Kaynak tasarrufu: enerji ve yakıt tasarrufunu artırmak ve düşük karbonlu alternatifler bulmak
  • Yenilenebilir enerji: 2025 itibariyle %100 oranında yenilenebilir enerji kullanmak (AstraZeneca bu hedefiyle, bu taahhüdü veren dünya genelindeki 64 büyük şirketin arasında yer alıyor)
  • Atık üretimi: 2015 değerleri üzerinden %10’luk düşüş sağlamak
  • Su tüketimi: operasyonlar büyüse de su tüketiminin 2015 değerlerinin aşmaması
  • Ürünlerin üretim öncesi aşamasından ürün kullanım süresinin sonuna kadar olan sürecinde etkin çevresel yönetimin sağlanması

ağaçç

#AstraZeneca #Türkiye #İstanbul #ağaç #Rivailçesi #Riva #ilçe