Ambalajlamada kullanılan yöntemler

5Tabletler, kaplı tabletleri, kapsüller ve Supozituvar grupları ambalajlanan ilaç gruplarındandır. Ambalaj materyali olarak polietilen, polipropilen, polistren, polivinilklorür en çok kullanılan plastik materyallerdir. Plastikler farklı yoğunluklarda olabilir. İçine katılan yardımcı maddelerle kimyasal ve fiziksel özellikleri iyileştirilir. Plastik ambalajın en büyük sakıncası iki yönlü geçiştir. Yani içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye geçiş söz konusudur. Ayrıca çözelti içindeki materyal plastiğe absorbe ve adsorbe olabilir. Blister ambalajlama 0.2 mm kadar inceltilmiş, ısı altında vakumlanan, ambalajlanacak ilacın şekline göre çukurlaştırılan PVC levhaların üst kısmı ısı ile 0.018 mm kalınlığında üzerlerinde polietilen bulunan alüminyum levhalar ile kaplanır. Bu ambalajlanma işlemi özel makinelerde yapılır. Ağzı gövdesinden daha dar olan, genellikle plastik, alüminyum veya camdan imal edilen taşıyıcı kaplama yöntemine ise şişe adı verilir. Şişeler ilaç sanayiinde sıvı maddeleri taşımak ya da saklamak için daha çok kullanılır. İlaç sanayinde cam malzemeler, steril olarak üretilmiş ürünlerin primer ambalajı olarak kullanılmaktadır. Striplerde bir ya da daha fazla kapalı cepçik bulunan sağlam bir ambalaj şekli kullanılır. Her cepçikte bir kullanımlık doz bulunur. Bu tablet, kapsül, granül ve supozituar içerebilir. Sıvı preparatlar için büyük tipleri vardır. Avantajları; tek doz içerirler, ilacın üretiminden hastanın alımına kadar geçen sürede ilacı dış faktörlerden korur, ilacın nakli sırasında şeklinin bozulmaması için de ilacı korumaktadır. Çocukların bu tip ambalajları açamama nedeniyle de çocukları ilaca karşı korur.