AB destekli Uluslararası Araştırma Konsorsiyumu’nun lideri Novo Nordisk

Dünyada 650 milyon kişiyi etkileyen obezitenin tedavisinin iyileştirilmesi için Avrupa Birliği desteğiyle 29 uluslararası kuruluş güçbirliği yapacak. Novo Nordisk, kamu-özel sektör işbirliğine dayanan uluslararası araştırma konsorsiyumu ‘SOPHIA’ için (Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy -Gelecekteki Obezite Tedavisinin İyileştirilmesine Yönelik Obez Fenotiplerin Stratifikasyonu) liderliği üstlendi

 

Avrupa’da 150 milyon, Türkiye’de 20 milyon ve dünya genelinde 650 milyon kişiyi etkileyen global bir salgın olan obeziteyle için kamu ve özel sektör işbirliğine gitti. Sivil toplum, akademi ve sektörün önde gelen 29 uluslararası kuruluşu, Avrupa Birliği’nin desteklediği SOPHIA Projesi ile obeziteyi daha iyi anlayıp gelecekte tedaviyi optimize etmek amacıyla güçbirliği yaptı. Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy- Gelecekteki Obezite Tedavisinin İyileştirilmesine Yönelik Obez Fenotiplerin Stratifikasyonu SOPHIA’nın liderliğini Novo Nordisk üstlendi.

Avrupa Komisyonu, Avrupa İlaç Sanayii Dernekleri Federasyonu (EFPIA); JDRF; Obesity Action Coalition (Obezite Eylem Koalisyonu) ve T1D Exchange ortak girişimi olan Innovative Medicines Initiative (Yenilikçi İlaçlar Girişimi- IMI) SOPHIA’ya 16 milyon Euro finansman sağladı. Proje çerçevesindeki çalışmalar Avrupa genelinde Haziran ayı itibarıyla başladı. 31 Mayıs 2025’e kadar sürecek olan projenin ilk dönüm sonuçlarının Eylül 2020’de alınması planlanıyor.

SOPHIA Koordinatörü ve Dublin Üniversitesi Diyabet Komplikasyonları Araştırma Merkezi’nde görevli obezite hekimi Prof. Carel le Roux, “SOPHIA ile amacımız sağlık uzmanlarının obezitenin komplikasyonlarını ve kimlerin tedaviye yanıt vereceğini güvenilir bir şekilde öngörmelerini sağlamak” dedi.

SOPHIA Proje Lideri, Novo Nordisk’ten Dr. Marianne Ølholm Larsen Grønning ise şunları söyledi: “Obezite kompleks ve kronik bir hastalıktır. Hem hastalığın biyolojisi, hem de tedavinin obeziteli hastaların yaşamını nasıl iyileştirebileceği konusunda daha bilmediğimiz çok şey bulunuyor. SOPHIA obeziteyi daha iyi anlamaya yönelik önemli bir adım oluşturuyor. Akademiden, sektörden ve derneklerden mükemmel katılımcıların işbirliği güçlü ve benzersiz sonuçlar elde edeceğimiz yolunda umut veriyor.”

Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Burak Cem de obezitenin multidisipliner tedavi gerektiren karmaşık bir hastalık olduğunu belirterek, “Obezite tedavilerinin geliştirilmesi ve daha iyi anlaşılması konusunda gerçekleştirilen uluslararası güç birliği, obeziteyle mücadele çok önemli bir adım” dedi. Projenin liderliğini üstlenen Novo Nordisk’in bir vakıf şirketi olduğunu hatırlatan Dr. Burak Cem, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şirketimizin en büyük hissedarı olan Novo Nordisk Vakfı, dünyanın en büyük vakfı. Bir vakıf şirketi olmak firmanın faaliyetlerine istikrarlı bir zemin oluşturmak ile beraber, insani ve bilimsel amaçlı çalışmalara destek veriyor. Dünyada Ar-Ge’ye ayırdığı pay her yıl bütçenin %14’üne ulaşıyor. Dünya çapında kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle güçlü iş birlikleri yaparak hastalar için en etkin tedavileri geliştirmek ve en yaygın şekilde erişebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Obeziteyi daha iyi anlayıp gelecekte tedaviyi en uygun hale getirmek amacıyla başlatılan SOPHIA’nın liderliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Bu projenin Türkiye’deki çalışmalarımız için de önemli katkılar sağlayacağına da inanıyoruz.”

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR OBEZİTE TEDAVİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Obezitenin yol açtığı komplikasyonlar yaygın olarak görülmekle beraber, obezitenin neden olduğu yaklaşık 200 komplikasyonların kimlerde gelişeceği henüz öngörülemiyor. Ayrıca obezite tedavilerine kimlerin yanıt vereceği konusunda da bilgilerimiz yetersiz kalıyor.

SOPHIA doğru tedavinin doğru zamanda doğru kişiyle eşleştirilmesi için obeziteyle yaşayan klinik olarak anlamlı alt popülasyonları belirleyecek, nitelendirecek ve sınıflandıracak. Obezitenin komplikasyonlarına yönelik göstergelerle, obezite tedavisine verilen yanıtın kanıta dayalı bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda hastalar, sağlık sistemleri, araştırmacılar ve klinisyenler için değerli olacak tedavi yöntemlerinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine yönelik modeller belirleyecek.

Obeziteli bireylerin sesine odaklanmak için SOPHIA Hasta Danışma Kurulu oluşturuldu. Bu kurul hasta yorum, görüş ve isteklerinin SOPHIA’nın merkezinde yer almasını ve çalışmanın çeşitli katmanlarına yerleştirilmesini sağlayacak. Araştırma grubu bulgularını obezite ve hem sosyal hem de medikal açılardan bireyler üzerindeki birden fazla etkisi çerçevesinde daha hasta merkezli ve eşitlikçi bir sürece katkıda bulunmak için kullanacak. Sürecin başlangıç noktasında obezitenin insanın kendi tercihi değil, kronik bir hastalık olması yer alıyor.

SOPHIA’da aynı zamanda tip-1 diyabeti bulunan obeziteli bireylerde görülen sağlık sonuçları da araştırılacak. JDRF Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Sanjoy Dutta, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Böylesine büyük bir Avrupa koalisyonunun sağladığı istatistiksel imkânlarla obezite ve tip1 diyabet arasındaki karşılıklı ilişkiyi araştırabilecek ve sonuçta geleneksel olarak yeterince göz önüne alınmayan bu popülasyondaki sağlık sonuçlarıyla ilgili geçerli öngörülerde bulunabileceğiz. Son epidemiyolojik veriler bazı Avrupa ülkelerinde T1D ile yaşayan yetişkinlerin yarıya yakınının fazla kilolu veya obeziteli olduğunu gösterdiğinden, T1D toplumunda bu sorunun ele alınması kritik önem taşıyor.”

SOPHIA’da kullanılacak olan yöntemlerin bazıları şöyle:

  • – Veritabanı oluşturulması
  • – Analizlerin yürütülmesi
  • – Derinlemesine kalitatif metotlarla hastaların obezite tanısı ve tedavisine yönelik algı ve bakış açılarını belirlenmesi
  • – Obeziteyle yaşayan bireylerin daha iyi tedavi görmelerini sağlamak üzere tüm paydaşlarla ortak bir değer bulunması

Projeyle ilgili bilgiler

Projenin kısa adı: SOPHIA

Başlangıç tarihi: 01 Haziran 2020

Süresi: 60 ay

Bütçe: 16 Milyon €

Koordinasyon : University College Dublin, Prof Carel le Roux

Proje Lideri: Novo Nordisk A/S, Dr Marianne Ølholm Larsen Grønning

Bir bakışta SOPHIA ortakları

Belçika Third-I bvba
Katholieke Universiteit Leuven
Danimarka Novo Nordisk A/S
Fransa Centre HospitalierUniversitaire de Lille
Almanya University of Ulm
Lipotype
University Hospital Tübingen
Metabolon
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG
İrlanda University College Dublin
University College Cork
Atturos

The European Association For the Study of Obesity – Ireland Company Limited By Guarantee

İtalya Università Cattolica del Sacro Cuore
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa
Hollanda Erasmus Medisch Centrum
Maastricht University
İspanya Girona Biomedical Research Institute
İsviçre Medtronic International Trading Sarl
SIB Swiss Institute of Bioinformatics
İsveç Lund University
University of Gothenburg
İngiltere University of Dundee

University of Exeter

ABD Eli Lilly and Company
George Washington University
JDRF International
T1D Exchange
Obesity Action Coalition

 

 

#SOPHIA #NovoNordisk #Obezite #ObeziteTedavisi #UluslararasıAraştırmaKonsorsiyumu