9. SAĞLIK ZİRVESİ’NDE PANDEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK KONUŞULACAK

Özel Hastaneler Platformu Derneği tarafından bu yıl 9.’su gerçekleştirilecek olan Sağlık Zirvesi, pandemi sonrası yeni normalde “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” temasıyla sağlığın tüm taraflarını 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ExpoNext Online Platform’da interaktif etkinlikte buluşturacak.

 

Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunu kanıtlayan Covid-19 süreci aynı zamanda hizmet sunumundan teknolojiye, ilaçtan tıbbi tedarike, insan kaynaklarından finansmana kadar her alanda sağlık sektörünün bir bütün olduğunu göstermiştir.

Tüm dünyanın aynı noktaya odaklandığı bu süreçte diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye de kendi krizini yönetmekte ve sağlık alanında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla birtakım dönüşümler gerçekleştirmektedir.

Bu anlamda Covid-19 sonrası yeni normalde değişen, dönüşen ve yeniden kurgulanan sağlık sisteminin konuşulacağı 9. Sağlık Zirvesi, kamu, özel sektör ve akademiden sektöre yön veren sağlık yöneticileri ile sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm firma yetkililerini buluşturacak bir etkinlik olarak öne çıkmaktadır. “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” teması ile düzenlenen ve çıktıları ile sağlık otoriteleri ve politika yapıcılar için bir kaynak olması hedeflenen 9. Sağlık Zirvesi, 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ExpoNext Online Platform’da interaktif bir ortamda düzenlenecek.

Özel Hastaneler Platformu Derneği’nin organize ettiği, Sağlık Bakanlığı ve SGK işbirliği ile düzenlenen 9. Sağlık Zirvesi’nde, finansal kaynak yönetimi, insan kaynağı yönetimi, hastane yaklaşımı ve medikal sektör yaklaşımı ile tedarik zinciri yönetimi gibi alt başlıklarla pandemi ve özel sağlık sisteminde kaynak yönetimi konuşulacak. Sağlık hizmet sunumu yönetiminin de Bilim Kurulu yaklaşımları, pandemide sağlık hizmet sunumu gerçekleri, ortam psikolojisi ve sağlık çalışanlarının durumu ve yeni normalde hastane mimarisi ve altyapılar alt başlıkları ile ele alınacağı Zirve’de tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlık hizmet sunumunda dijitalleşme-telesağlık, sağlıkta istişare kültürü ve koordinasyon ve pandemi sonrası sağlık turizmi konu başlıkları da gündemdeki yerini alacak.

Zirve ile ilgili daha detaylı bilgi ve katılım için  http://www.saglikzirvesi.net/web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

#ÖzelHastanelerPlatformuDerneği #PandemiVeSürdürülebilirSağlık #SağlıkZirvesi #ExpoNet #Pandemi #Covid19