2017 Biyoteknoloji ’nin altın çağı olacak

b

Deloitte, Sağlık ve İlaç Sektörü değerlendirmesine göre Türkiye, bölgedeki konumunu iyi değerlendirerek Bölgesel İlaç Üretim Üssü ve hatta Bölgesel Ar-Ge Merkezi olabilir1481720989_G__ler_H__lya_Y__lmaz

 Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Sektörü Lideri Güler Hülya Yılmaz’ın hazırladığı 2016 değerlendirmesi 2017 öngörüleri çalışmasına göre 2016’da Türk ilaç sektörünün gelecekteki konumunda önemli rol oynayacak pek çok gelişme oldu. Özellikle, ithalat-ihracat dengesi itibariyle cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç sektöründe ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik politikaların gündeme gelmesi ve buna yönelik çalışmalar öne çıktı.

Türkiye’nin bölgedeki konumunu iyi değerlendirmeli

İlaç sektöründe fiyat ve özellikle yüksek devalüasyondan kaynaklanan kur baskıları, 2016 yılında da olumsuz etki oluşturmaya devam etti. Bununla birlikte sektörde değer bazında büyüme yaklaşık %15, hacim bazında büyüme ise yaklaşık %6 civarlarında gerçekleşti. Dünyadaki eğilimlere paralel olarak, Türkiye’de de giderek yaşlanan nüfus ve kronik hastalıklarda yaşanan artış ise, ilaç piyasasının önemini artırmaya devam ediyor. Özellikle 2016 yılında, Türkiye’nin Avrasya’ya yönelme eğilimleri neticesinde, sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki ilaç üretici ve satıcıları Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinin pazar potansiyelini keşfetmeye başladı. Deloitte değerlendirmesine göre Türkiye bu düşünceyle, bölgedeki konumunu gelecek dönemde çok iyi değerlendirmeli.ilaç

Türkiye’nin yeni Aziz Sancarlara ihtiyacı var

Güler Hülya Yılmaz Türkiye’nin akılcı politika ve teşviklerle Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumunun çok iyi değerlendirerek önemli bir cazibe merkezi; örneğin ‘Bölgesel İlaç Üretim Üssü’ ve hatta ‘Bölgesel Ar-Ge Merkezi’ olabileceğini, ancak bunun için yerli üretim ve Ar-Ge yatırımlarının daha etkili ve amaca hizmet eden teşvik tedbirleri ile desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Teşvik ve destek sağlamanın yanı sıra etkin, katma değerli Ar-Ge projeleri üretilebilmesi adına yakın zamanda Nobel Ödülü’ne layık görülen Bilim Adamı Aziz Sancar gibi iyi yetişmiş bilim insanı kaynağının büyük önem arz ettiğini belirten Yılmaz; “Bu nedenle, sadece arazi vermek, teşvik sağlamak, bina yapmak yetersiz kalıyor. Özgün Ar-Ge projesi üretebilecek ve insanlığa faydalı buluş yaparak bilimsel çalışmaları yürütüp başarıyla sonuçlandırabilecek, iyi eğitilmiş, yetkin insan kaynağı ve bunun için de özgün ve yaratıcı düşünceyi çalışmaları ile teşvik eden pozitif bilimlere dayalı, bilim ve teknolojiyi takip eden güçlü bir eğitim sistemi olması gerekiyor.” dedi.shutterstock_143754418

Geleceğin teknolojisi: Kişiye özel akıllı moleküller

Deloitte değerlendirmesine göre, geleceğin ilaçları hücre ve gen tedavisi yapan ‘kişiye özel akıllı moleküller’ olacak. Bu bakımdan, 2017 ve sonrasında biyoteknoloji çok daha fazla önem kazanacak. Endüstri 4.0 devrimi, sağlık sektöründe de gerçekleştiği takdirde hastalar, ilaç şirketleri, hastaneler, sigorta kurumları ve tüm diğer ilgili paydaşlar birbiriyle etkin ve sürekli iletişim ve etkileşim halinde olabilecek. Bu da ilaçların tedavi etme etkinlik ve verimliliğini ölçmede önemli gelişmeler sağlayacak ve Ar-Ge projelerine daha fazla ilham verecek.

#Biyoteknoloji #AltınÇağı #Deloitte #ArGe #SağlıkveİlaçSektörü #Sağlık #İlaç #Sektör