Türkiye’deki farmasötik biyoteknoloji, hücresel tedaviler ve gen tedavileri, biyomedikal ve biyomühendislik ve gıda biyoteknolojik ekosistemlerinin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla, BIO Türkiye Organizasyonu (2021) uluslararası boyutta düzenlenecektir. BIO Türkiye Organizasyonu, belirtilen tüm bu alanlarda doğrudan ya da dolaylı tüm paydaşları sürdürülebilir kalkınma hedefi ile bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Türkiye’deki biyoteknoloji ekosisteminin kamu, sivil […]

Continue Reading