SantaFarma 12’inci İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı

78 yıldır ‘’Sağlığa Sağlıklı Hizmet’’ veren SantaFarma İlaç, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi performansını paylaştığı 12’inci İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.


SantaFarma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 2021 yılına ilişkin performansını paylaştığı Küresel İlkeler İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.

SantaFarma tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan ve kamuoyuna hesap verilebilirlik ve şeffaflığa dayalı bir gönüllülük girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele gibi 4 alanda toplanmış 10 ilkeyi kapsamaktadır. SantaFarma, sözleşmenin 10 ilkesi doğrultusunda yaptığı çalışmalarını her yıl düzenli olarak İlerleme Bildirimi Raporu ile yayınlıyor.

Raporda yer alan mesajında SantaFarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, ‘’Sağlık sektörünün gerek normal zamanlarda gerekse salgın, savaş gibi dünyayı tehdit eden durumlarda tüm toplumlar için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Covid-19 salgının dünyamızın son iki yılına imza atması dijitalleşmeyi hızlandırırken, iş yapma modelleri ile yönetim sistemlerini de değiştirmeye başlamış ve en önemlisi küresel ekonomik krizi tetiklemiştir. Küresel piyasalarda rekabet avantajı elde etmenin tek yolu olan inovatif düşünme her alanda ön plana çıkmıştır. Sağlık sektörü bu dönemde hızlıca aşıları bularak salgının hızını frenlemiştir. Ancak kozmik nedenli iklim değişikliğinin yeni virüslere ve salgınlara yol açabileceği küresel bir endişe de oluşturmuştur. Bu durumda sadece Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine taahhütte bulunmuş kuruluşların değil, toplumların her birimin kozmik değişimin sağlayacağı tahribatı azaltabilmek için, çevreye duyarlı olmaları gerekmektedir.’’ diye belirtti.

Global İlkeler
Global ReportingInitiative (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerinin Kılavuz olarak alındığı SantaFarma’nın 12’inci İlerleme Bildirimi Raporu’nda; insan hakları yönetimi, çalışan haklarının korunması, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki faaliyetler ayrı ayrı ele alındı.