Santa Farma 11’inci ilerleme bildirimi raporunu yayınladı

Santa Farma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi performansını paylaştığı 11’inci İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.

Santa Farma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, 2020 yılına ilişkin performansını paylaştığı Küresel İlkeler İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.

Kamuoyuna hesap verilebilirlik ve şeffaflığa dayalı bir gönüllülük girişimi olan ve İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele gibi 4 alanda toplanmış 10 ilkeyi kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Santa Farma tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde imzalandı. Santa Farma, sözleşmenin 10 ilkesi doğrultusunda çalışmalarını her yıl düzenli olarak İlerleme Bildirimi Raporu ile yayınlıyor.

Raporda yer alan mesajında Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, “IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) raporunda, iklim değişikliğinin, kozmik nedenlerin yanında ağırlıklı olarak sera gazı salınımından kaynaklandığı belirtilmiştir. Amaca ulaşmak için, tüm ülkelerin ulusal ve yerel yönetimlerinin, özel ve kamu sektörlerinin, akademik kurumlarının, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin koordineli olarak çalışmaları, iyi uygulamalar ile teknik bilgileri paylaşmaları gerekmektedir. En önemlisi de tüketicilerin de, eski alışkanlıklarından vazgeçip, doğa dostu yaşam biçimini tercih etmeleri gerekmektedir. Çünkü tüketim ekonomilerini yönlendiren en etkili güç tüketici tercihleridir. Bütün bu faaliyetlerin olumlu sonuçlanması için ise, siyaset üstü anlayış ve inanç gerekir diye düşünülmektedir. Çünkü sorun, toplumsal ve küreseldir, tüm canlıların var olmasını sağlama sorumluluğudur. Doğa ile mücadele etmek ve onu tahrip etmek yerine, doğa ile uyumlu bir şekilde yaşamaya dönük yatırımları desteklemek gerekmektedir.” diye belirtti.

Global ilkeler
Global Reporting Initiative’in (GRI) G3 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerinin kılavuz olarak alındığı Santa Farma’nın 11’inci İlerleme Bildirimi Raporu’nda; insan hakları yönetimi, çalışan haklarının korunması, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki faaliyetler ayrı ayrı ele alındı.