İlaç sektörü 170 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

6Katma değeri oldukça yüksek olan Türk ilaç sektörü 170 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Katma değeri oldukça yüksek olan Türk ilaç sektörü, kimya sektöründen yüzde 10’un üzerinde pay alıyor. Türkiye, dünyanın en büyük 20 ilaç pazarı içinde yer alıyor. Kalite standartlarını başarıyla uygulamasının yanı sıra yüksek kapasiteli tesisleriyle de ihracat potansiyelini artırmış durumda.

Ülkemizdeki ilaç tesisleri ve üretimi yapılan ilaçların kalitesi ABD ve AB ülkelerinin üzerinde. Yurt dışına düzenlediğimiz gezilerde kaliteli imajımızla ilgili olumlu ifadeler duymak bizim için memnuniyet verici. Türkiye’de 3 binden fazla çeşit ilaç üretiliyor ve son ürün sayısıyla bu rakam 8 bine kadar ulaşıyor. 2014 yılı verilerine göre ülkemizde satışı yapılan ilaçların yüzde 73’ü Türkiye’de üretilirken yüzde 27’si ithal edildi. Bu yıl da tüketimin yüzde 75’inin yerli üretim, geri kalan kısmının ise ithalat yoluyla karşılanacağı tahmin ediliyor.

İlaç sektörü hâlihazırda 170 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ancak iç pazardaki mevcut fiyat politikası, sürdürülebilir ihracatın önündeki engellerden biri. Sektör firmalarımız bu nedenle hedefledikleri fiyatlara ulaşmakta zorlanıyorlar. Tüm bunlara karşılık son yıllarda ilacın stratejik sektörler arasında kabul edilmesi ve yüksek teknolojiye yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gelecek açısından ümit verici.

İKMİB olarak ilaç ihracatını artırmak için İlaç Sektörü Kurulu oluşturduk. Son iki yıl içinde Nijerya, Gana, Şili, Kolombiya, Etiyopya, Tanzanya, Tayland ve Vietnam’a sektörel ticaret heyetleri düzenledik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu faaliyetler önümüzdeki yıllarda da devam edecek.